Akademia wiedzy

Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Jędrzejowie

Prywatne Technikum „Awans” w Jędrzejowie

Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu

Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego

Zespół Szkół Informatycznych im. Józefa Hauke-Bosaka

Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego

Zespół Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie

VI Liceum ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu

Branżowa Szkoła I Stopnia w Cudzynowicach

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Zgłoszenie szkoły do projektu