Szkoły w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach