Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Jędrzejowie