17.08

17.08. czwartek; godz. 13.00-14.00​; ​​link do spotkania:​

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 350 143 857 862
Kod dostępu: R3LnwR

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFmYmE3MTQtZTcxNS00NThmLTg1MzgtY2FkYWQ4N2Y4MmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c31e633-3f56-44e3-89d7-1ada903ce696%22%2c%22Oid%22%3a%221b4b54e4-6602-48de-9fab-a8b8ba41075e%22%7d