O leczeniu stomatologicznym finansowanym ze środków NFZ

Gdzie można leczyć zęby? Są dwie opcje. Leczenie zębów może odbywać się podczas wizyt:

 • prywatnych (wtedy za każdą usługę należy zapłacić bezpośrednio)

lub

 • w trakcie tych finansowanych ze środków publicznych (przez NFZ).

Wiadomo, że bardziej ekonomiczne jest leczenie bezpłatne. Z jakich więc świadczeń możemy skorzystać w ramach opieki refundowanej, czyli właśnie bezpłatnej.

Są to m.in.:

 • badanie stomatologiczne z instruktażem higieny (raz w ciągu 12 miesięcy);
 • badanie lekarskie kontrolne (3 razy w okresie 12 miesięcy);
 • rentgenodiagnostyka;
 • znieczulenie: znieczulenie miejscowe powierzchniowe, znieczulenie miejscowe nasiękowe, znieczulenie przewodowe wewnątrzustne;
 • leczenie choroby próchnicowej zębów;
 • inne zabiegi stomatologii zachowawczej;
 • leczenie endodontyczne zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych (choć są tu wyjątki – dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) wszystkie zęby leczy się endodontycznie);
 • zapobieganie i leczenie chorób przyzębia, np. usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego – 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia, płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę), leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę);
 • usunięcie zęba;
 • inne zabiegi chirurgii stomatologicznej;
 • leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat oraz odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i w żuchwie raz na 2 lata.

Przy okazji należy wspomnieć, że powyżej wymieniono tylko niektóre świadczenia finansowane ze środków publicznych. Lista świadczeń gwarantowanych jest o wiele bardziej złożona i w przypadku wątpliwości jej aktualizowaną wersję znajdziecie na stronach:

https://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/zasady-korzystania-ze-swiadczen-medycznych/leczenie-stomatologiczne/wykaz-swiadczen-zdrowotnych-lekarza-dentysty-zakwalifikowanych-jako-swiadczenia-gwarantowane,267

oraz

https://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/zasady-korzystania-ze-swiadczen-medycznych/leczenie-stomatologiczne/wykaz-dodatkowych-swiadczen-zdrowotnych-lekarza-dentysty-przyslugujacych-dzieciom-i-mlodziezy-do-ukonczenia-18-roku-zycia,269.

Oprócz tego że, warto wiedzieć, na jakich stronach szukać wiarygodnych informacji, w razie jakichkolwiek wątpliwości macie prawo pytać swojego dentystę, dzwonić, pisać do odpowiednich instytucji wiadomości mailowe. Rzecz w tym, aby dowiedzieć się czy dane świadczenie może być finansowane ze środków publicznych.

Zgłoszenie szkoły do projektu