Czym jest pogotowie stomatologiczne?

Jest to stomatologiczna pomoc doraźna, udzielana od godz. 19.00 do godz. 07.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy i obejmuje tylko niezbędne świadczenia takie, jak:

  • znieczulenia,
  • wykonanie zdjęcia rentgenowskiego,
  • założenie opatrunku leczniczego i chirurgicznego,
  • czasowe wypełnienie kanału,
  • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku,
  • unieruchomienie zębów ligaturą drucianą,
  • usunięcie zęba,
  • nacięcie ropnia,
  • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki,
  • repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

Adresy gabinetów, które pełnią dyżur stomatologiczny NFZ podane są na portalu ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) w zakładce „Gdzie się leczyć”. W okienku „Nagła pomoc doraźna” trzeba kliknąć w pasek „Leczenie stomatologiczne – pomoc doraźna”. Są jednak niestety województwa, w których to świadczenie nie jest udzielane.

Zgłoszenie szkoły do projektu